Přínos masáží pro dítě

 • Potěšení, radost.
 • Komunikace, blízkost, něha.
 • Možnost dotýkati se a být dotýkán, je pro dítě potřebou.
 • Schopnost vnímat dotyk, se přenáší do dalších vztahů, které je v životě čekají.
 • Uvolnění a zklidnění při jakémkoliv napětí.
 • Uvolnění potlačovaných pocitů a jejich vyjádření.
 • Lepší spánkový rytmus.
 • Při dlouhodobějším provádění masáží se dítě stává klidnější a vyrovnanější osobností.
 • Uvědomování si vlastního těla, jeho poznávání a přijetí.
 • Zrušení začarovaného kruhu úzkosti a bolesti.
 • Vynikající účinky na trávení (podpora zažívání), posílení peristaltiky střev.
 • Stimuluje a zlepšuje krevní oběh, což má vliv na rozvoj všech tkání a činnost orgánů.
 • V souvislosti se stimulací krevního oběhu se zlepšuje podpora dýchání, dochází k dobrému okysličování celého organizmu, rozvíjí se hrudník a správné držení těla.
 • Stimulace pokožky , jednotlivých nervů a jejich zakončení, aktivizace většího počtu nervů, posílení hmatu.
 • Zvyšuje odolnost vůči nemocem.
 • Pocit sounáležitosti s matkou a otcem – citový kontakt.
 • Sdílení energie mezi dítětem na jedné a matkou a otcem na druhé straně.
 • Stimulace myelinu a izolace nervů od negativních vlivů.
 • Rozvoj vazby mezi mozkem a periferními nervy.
 • Vytváření vazby mezi nervy v mozku – mnohé nervy jinak zůstávají bez vytvořených vazeb a tím se snižuje kapacita informací ukládajících se v mozku.
 • Vliv na svalstvo, jeho zpevnění, uvolnění, koordinace pohybů.

 

Kloubní změny

 • Při doteku v blízkosti kloubů dochází k uvolnění hormonů do organizmu.
 • Podpora pohybového aparátu.
 • Možnost i zpětného vstřebávání vody z kloubu.

 

Přínos masáže pro rodiče, pro matku i otce

 • Příjemný pocit, potěšení, radost, dobrá nálada, …
 • Možnost dotyku, který, jak již bylo řečeno, je přirozenou součástí chování všech savců a tedy i člověka.
 • Komunikace, která souvisí s pochopením cítění druhých, s odstraněním možných nedorozumění a větší vzájemnou důvěrou.
 • Důvěra a něha, které jsou nezbytné pro naplnění jakéhokoliv vztahu.
 • Relaxace, uvolnění, odstranění úzkosti a nervozity.
 • Pocit sounáležitosti s dítětem a možnost pro něho udělat něco pozitivního.
 • Sdílení energie mezi matkou, otcem a dítětem.

 

Kontraindikace

Nevolnost, zvracení, průjmy, otoky kloubů, cysty, cukrovka, zavedená žaludeční sonda, alergie spojené s vyrážkou, srdeční onemocnění, vážné nemoci – rakovina, AIDS, infekční onemocnění, horečka, stafylokokové infekce, tuberkulóza, vysoký krevní tlak, otevřené a jiné kožní záněty,